Modernizacja instalacji elektrycznych – poradnik

Nowe i modernizowane instalacje elektryczne – poradnik.

Większość z nas, wcześniej lub później, stanie przed problemem wykonania nowej lub remontu starej, wysłużonej instalacji elektrycznej. Nowe wymagania odnośnie ochrony przeciw-porażeniowej wymuszają, w przypadku remontu instalacji wykonania jej praktycznie na nowo.  I dla własnego bezpieczeństwa należy taką wymianę instalacji wykonać. Poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych zyskujemy dużo większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji nawet w przypadku jej uszkodzenia.

W przypadku budowy nowej instalacji elektrycznej lub remontu starej instalacji, najwięcej do powiedzenia będzie miał jej przeszły użytkownik czyli TY. To Ty musisz określić przeznaczenia pomieszczeń, ilości urządzeń i ich mocy, wymagań odnośnie miejsc usytuowania  wyłączników, gniazdek, miejsc zainstalowania bojlera, pieca gazowego czy płyty grzewczej. Warto się nad tym zastanowić zanim poprosimy o pomoc elektryka.

Przy okazji można pokusić się również o rozprowadzenie po mieszkaniu lub budynku innych instalacji: sieci komputerowej, sieci alarmowej, instalacji domofonowej, antenowej czy sieci inteligentnych.

Zadaniem elektryka będzie wykonanie Twojej koncepcji instalacji elektrycznej. Znając uwarunkowania prawne i techniczne określi, co może być wykonane, a co należy zmienić, przesunąć w inne miejsce itp. Elektryk może podpowiedzieć Ci co jeszcze można wykonać aby instalacja służyła długo i nie wymagała zmian, przeróbek w najbliższej przeszłości. Doświadczony elektryk będzie wiedział, ile gniazdek będzie przydatne w pokoju, ile w kuchni, piwnicy czy kotłowni. Elektryk, projektując techniczny projekt instalacji, prawdopodobnie naniesie sporo zmian ważnych jego zdaniem dla jakości i praktyczności instalacji oraz przedstawi Ci go do akceptacji. Warto w tym momencie pozostawić sobie dzień lub dwa na przestudiowanie projektu i przed akceptacja wtrącić swoje “2 grosze”. Projekt ten będzie stanowił załącznik do ewentualnej Umowy na wykonanie instalacji elektrycznej.

Należało by w tym miejscu poznać niektóre prawa Murphy’ego:

 • Każdy przewód przycięty na długość, okaże się za krótki.
 • Prowizorka zawsze okazuje się najtrwalsza.

oraz dodać nowe:

każda ilość gniazdek w pomieszczeniu będzie niewystarczająca

Domowe instalacje elektryczne – Podstawowe wymagania :

 1. na pokój powinno przypadać 3-6 gniazdek umieszczonych 30 cm nad podłogą
 2. w kuchni powinno być do 10 gniazdek umieszczonych w większości nad szafkami
 3. do jednego obwodu można podłączyć max 6 – 8 gniazdek elektrycznych
 4. obwody siłowe, 3-fazowe muszą mieć osobne zabezpieczenia
 5. oświetlenie ( max 10 – 15 pkt)  powinno mieć osobny obwód
 6. łazienkę należy podzielić na strefy bezpieczeństwa i stosować odpowiednie rozwiązania ochronne
 7. każde urządzenie o mocy pow. 2 kW powinno mieć osobny obwód
 8. należy wydzielić obwody obwody oświetlenia zewnętrznego budynku, zasilanie bramy czy urządzeń używanych w ogrodzie
 9. przewody o przekroju do 10 mm2 powinny być miedziane