Elektrotechnika – prawa, definicje, wzory

Elektrotechnika – prawa fizyczne, wzory, definicje

Podstawy elektrotechniki, czyli taka technicznej wiedzy o elektryce, opierają się na kilkunastu prawach fizycznych. Tworzy ona swoisty slang, którym elektrycy się posługują, przekazując sobie pokaźną porcję informacji w kilku zaledwie słowach. Określenia typu:

  1. – wali różnicówka
  2. – kopie bolec
  3. – brak masy
  4. – mam faze

są dla elektryka “zrozumiałe inaczej” niż dla postronnego użytkownika energii. Określenia te uruchamiają wyobraźnie, a ta pozwala dość szybko wykryć przyczynę usterki. Przedstawione poniżej prawa i wzory należy znać i się nimi posługiwać odpowiednio do sytuacji.

PRAWO  Ohma

I = U/R     [A=V/Ω]

Wzór dla prądu stałego, wprowadza 3 pojęcia: prąd, napięcie oraz rezystancję (oporność). Prąd mierzony w amperach, napięcie w woltach a rezystancja w omach. Aby w/w wartości były mierzalne, musi istnieć tzw. obwód: prąd bowiem musi wpływać tam. skąd wypływa. Zgodnie ze wzorem, wartość prądu będzie rosła ze wzrostem napięcia, i malała ze wzrostem rezystancji występującej w obwodzie.

MOC

P = U • I     [W=V•A]

Kolejne pojęcie: moc. Moc zależy od prądu i napięcia, im większe wartości prądu i napięcia, tym większa jest moc. Moc mierzona jest w Watach.

ENERGIA

E=P•t    [Ws=W•s]

Energia to nic innego jak moc odbierana przez odbiornik w określonym czasie. Jednostką energii jest Ws (watosekunda) a także jednostki pochodne: Wh, kWh (watogodzina, kilowatogodzina)

PRAWO  Joule’a-Lenza

                                                                         Q=RI^{2}t\,

W/w prawo określa ilość ciepła wydzielanego w odbiorniku pod wpływem płynącego prądu. Ciepło jest proporcjonalne do rezystancji odbiornika, kwadratu płynącego prądu oraz czasu przepływu. Jednostką ciepła jest J (dżul).  Jest to więc również wzór na energię. Zależność pomiędzy energią a ciepłem jest stała:

J = Ws   czyli 1 kWh = 3,6 MJ (megadżuli)

Z prawa wynika, że wszędzie tam, gdzie płynie prąd elektryczny, rośnie również temperatura. No może poza nadprzewodnikami, gdzie rezystancja jest bliska zeru. Zjawisko wzrostu temperatury przewodnika wykorzystujemy np. w bezpiecznikach topikowych.

 1 J = 0,238846 cal                    1 cal = 4,1855 J

A  caloria to w przybliżeniu ilość ciepła (energii)  potrzebna do podgrzania 1 g wody o 1 st C.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *