Archiwa tagu: instalacja elektryczna

Instalacje elektryczne – poradnik

Nowe i modernizowane instalacje elektryczne – poradnik.

Większość z nas, wcześniej lub później, stanie przed problemem wykonania nowej lub remontu starej, wysłużonej instalacji elektrycznej. Nowe wymagania odnośnie ochrony przeciw-porażeniowej wymuszają, w przypadku remontu instalacji wykonania jej praktycznie na nowo.  I dla własnego bezpieczeństwa należy taką wymianę instalacji wykonać. Poprzez zastosowanie różnych rozwiązań technicznych zyskujemy dużo większe bezpieczeństwo użytkowania instalacji nawet w przypadku jej uszkodzenia.

W przypadku budowy nowej instalacji elektrycznej lub remontu starej instalacji, najwięcej do powiedzenia będzie miał jej przeszły użytkownik czyli TY. To Ty musisz określić przeznaczenia pomieszczeń, ilości urządzeń i ich mocy, wymagań odnośnie miejsc usytuowania  wyłączników, gniazdek, miejsc zainstalowania bojlera, pieca gazowego czy płyty grzewczej. Warto się nad tym zastanowić zanim poprosimy o pomoc elektryka.

Przy okazji można pokusić się również o rozprowadzenie po mieszkaniu lub budynku innych instalacji: sieci komputerowej, sieci alarmowej, instalacji domofonowej, antenowej czy sieci inteligentnych.

Zadaniem elektryka będzie wykonanie Twojej koncepcji instalacji elektrycznej. Znając uwarunkowania prawne i techniczne określi, co może być wykonane, a co należy zmienić, przesunąć w inne miejsce itp. Elektryk może podpowiedzieć Ci co jeszcze można wykonać aby instalacja służyła długo i nie wymagała zmian, przeróbek w najbliższej przeszłości. Doświadczony elektryk będzie wiedział, ile gniazdek będzie przydatne w pokoju, ile w kuchni, piwnicy czy kotłowni. Elektryk, projektując techniczny projekt instalacji, prawdopodobnie naniesie sporo zmian ważnych jego zdaniem dla jakości i praktyczności instalacji oraz przedstawi Ci go do akceptacji. Warto w tym momencie pozostawić sobie dzień lub dwa na przestudiowanie projektu i przed akceptacja wtrącić swoje “2 grosze”. Projekt ten będzie stanowił załącznik do ewentualnej Umowy na wykonanie instalacji elektrycznej.

Należało by w tym miejscu poznać niektóre prawa Murphy’ego:

 • Każdy przewód przycięty na długość, okaże się za krótki.
 • Prowizorka zawsze okazuje się najtrwalsza.

oraz dodać nowe:

każda ilość gniazdek w pomieszczeniu będzie niewystarczająca

 

Domowe instalacje elektryczne – Podstawowe wymagania :

 1. na pokój powinno przypadać 3-6 gniazdek umieszczonych 30 cm nad podłogą
 2. w kuchni powinno być do 10 gniazdek umieszczonych w większości nad szafkami
 3. do jednego obwodu można podłączyć max 6 – 8 gniazdek elektrycznych
 4. obwody siłowe, 3-fazowe muszą mieć osobne zabezpieczenia
 5. oświetlenie ( max 10 – 15 pkt)  powinno mieć osobny obwód
 6. łazienkę należy podzielić na strefy bezpieczeństwa i stosować odpowiednie rozwiązania ochronne
 7. każde urządzenie o mocy pow. 2 kW powinno mieć osobny obwód
 8. należy wydzielić obwody obwody oświetlenia zewnętrznego budynku, zasilanie bramy czy urządzeń używanych w ogrodzie
 9. przewody o przekroju do 10 mm2 powinny być miedziane

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna.

Ogólnie rzecz biorąc, instalacja elektryczna to ostatnia część układu rozprowadzania energii elektrycznej, służącaą do dostarczenia napięcia do odbiorcy końcowego, do jego gniazdek elektrycznych, oświetlenia a także do gniazdek siłowych (3-fazowych) , oraz do innych specjalnych zastosowań, o napięciu nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Są to obwody zasilania niskiego napięcia, oznaczanego literkami NN.

W instalacji elektrycznej lokali użytkowych najczęściej można wyróżnić:

 • przyłącze P
 • złącze ZŁ
 • rozdzielnie Główną RG
 • wewnętrzną linię zasilającą WZL, jedną lub kilka
 • rozdzielnie piętrowe, tablice  TP
 • skrzynka licznikowa, tablica licznikowa TL
 • instalację odbiorcy końcowego, tablica mieszkaniowa TM
rys. 7.1 Schemat Instalacji elektrycznej
rys. 7.1 Schemat Instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne muszą spełniać szereg wymagań technicznych, użytkowych i funkcjonalnych:

 • pewność poprawnej pracy, niezawodność
 • wysokie bezpieczeństwo użytkowania instalacji
 • jakość dostarczanej energii
 • wysoka funkcjonalność
 • standardowe rozwiązania techniczne, wymienialność elementów składowych
 • dobre wrażenia estetyczne
 • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej
 • zapewnienie wymogów ochrony środowiska naturalnego

Aby zapewnić odpowiednią, dostatecznie wysoką niezawodność dostarczania energii elektrycznej, instalacje elektryczne zostały podzielone na 4 kategorie, w zależności od wymagań co do ciągłości dostarczania energii. każdy rozsądny człowiek zgodzi się z faktem, iż nie można pogodzić się z faktem czasowej, nawet bardzo krótkiej przerwy w dostawie energii n.p. do szpitala na salę operacyjną, natomiast przerwa w dostawie energii na teren ogródków działkowych, nawet kilkunastominutowa, prawdopodobnie nawet nie zostanie zauważona.

Tabela 1 przedstawia podział instalacji elektrycznych na kategorie niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Kategoria odbiorcy przykłady niezawodność zasilania rozwiązania techniczne
I
domy jednorodzinne, tereny wiejskie, niewielkie bloki mieszkalne
dopuszcza się przerwy w dostawie energii z rzędu kilku, kilkunastu minut
dostawa energii pojedyncza linią zasilającą, brak wymagań dotyczących zasilania rezerwowego
II
duże bloki mieszkalne, kilka klatek schodowych wyposażonych w windy, kina, teatry
przerwa w dostawie nie większa niż kilkadziesiąt sekund
automatyczne oświetlenie awaryjne np.. akumulacyjne, stosowanie agregatów prądotwórczych.
III
szpitale, stacje nadawcze RTV, dworce, lotniska
przerwa w zasilaniu nie dłuższa niż 1 sek.
dostawa zasilanie z 2 niezależnych źródeł, np. z 2 stacji transformatrorowych, automatyczny wybór źródła zasilania rezerwowego
IV
wybrane urządzenia odbiorców wym. w kategorii III – serwerownie, sale operacyjne, systemy komputerowe np. giełdy, banków, systemy bezpieczeństwa lotnisk itp.
zasilanie non-stop niedopuszczalna przerwa w zasilaniu
zasilanie z 2 niezależnych źródeł plus dodatkowo agregat prądotwórczy, pełna automatyka buforowania zasilania, stosowanie UPS

 tab. 1

Przykładowy schemat ideowy instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych pokazuje rys. 7.2.

Schemat ideowy instalacji elektrycnej
rys. 7.2 Schemat ideowy instalacji elektrycnej