Archiwa tagu: prąd bezpieczny

Napięcia bezpieczne i prądy bezpieczne dla człowieka.

Napięcia bezpieczne.

W/g aktualnie obowiązującej Polskiej Normy, napięcia bezpieczne to takie napięcia, których wartości są mniejsze niż wymienione w normie i w znacznym stopniu zależą od warunków środowiskowych przebywania człowieka oraz od rodzaju napięcia.

rodzaj napięcia wartości bezpieczne napięć [v]
normalnych (suchych) szczególnych (wilgotnych) ekstremalnych (mokrych)
napięcie przemienne 50 25 12
napięcie stałe 120 60 30

Jak widać z tabeli, wartości bezpieczne napięcia stałego są ponad 2-krotnie wyższe, niż dla napięcia przemiennego. Ale dlaczego ? Przecież prąd, główny czynnik powodujący porażenie,  płynący przez człowieka jest taki sam dla napięcia stałego i przemiennego !

Otóż prąd przemienny występujący w sieciach energetycznych, o częstotliwości 50 lub 60 Hz bardzo mocno wpływa na ośrodki nerwowe człowieka, w tym na częstotliwość bicia serca. Napięcie to, przy odpowiednio dużym prądzie może spowodować migotanie komór serca a przez to bezpośrednie zagrożenie życia.

Bezpieczne natężenie prądu.

W zasadzie napięcie dowolnej wysokości nie jest dla człowieka groźne. groźny jest prąd wywołany przez to napięcie, płynący przez człowieka.  Przyjmuje się, że człowiek ma średnio rezystancję ok 1000 Ω. rezystancja ta powoduje przepływ prądu elektrycznego, mniej lub bardziej niebezpiecznego w zależności od napięcia. Prąd płynący przez człowieka został podzielony na 3 poziomy bezpieczeństwa:

poziom bezpieczeństwa wartość prądu [mA] bezpieczeństwo
poziom I 0,5 – 1 próg odczuwalności prądu
poziom II 10 – 15 próg samouwalniania spod porażenia
poziom III 30 – 400 próg graniczny niebezpieczny dla życia

Jak wynika z tabeli, przedział prądu poziomu III jest dość szeroki. Wynika to z cech elektrycznych, fizjologicznych i środowiskowych człowieka.

Do czynników elektrycznych można zaliczyć:

 • drogę przepływu prądu
 • czas oddziaływania prądu na człowieka
 • natężenie płynącego prądu
 • rodzaju prądu
 • częstotliwości prądu

Do czynników fizjologicznych zaliczamy:

 • stan rozwoju organizmu ludzkiego
 • stan psychiczny człowieka
 • stan emocjonalny
 • stan zdrowia: cukrzyca, padaczka, astma, choroby serca czy naczyń wieńcowych, alkoholizm

zaś do czynników środowiskowych bierzemy pod uwagę:

 • podwyższoną wilgotność
 • wysoką temperaturę otoczenia
 • nieizolowane, przewodzące podłoże